دانلود اپلیکیشن اندروید

واگذاري زمين به اصناف در شهرك صنعتي خرامه بصورت مزايده

مدير عامل شركت شهرك هاي صنعتي فارس با اشاره به استقبال مناسب صاحبان صنوف توليدي و خدماتي خرامه براي استقراردر شهرك صنعتي خرامه گفت:واگذاري اراضي به متقاضيان در سه مرحله  و به صورت مزايده انجام مي شود.

احد فتوحي در جمع اعضاي اتاق اصناف شهرستان خرامه افزود:بر اساس فراخوان اوليه توسط اتاق اصناف شهرستان،700نفر از صاحبان صنوف مختلف توليدي و خدماتي جهت استقراردر شهرك صنعتي اعلام آمادگي كرده و اقدام به نام نويسي كرده اند.

وي افزود: فاز نخست مجتمع كارگاهي در اين شهرك صنعتي آماده واگذاري شده وتعداد155قطعه صنعتي نيز  در متراژهاي 50متر،100متر و 200متر تفكيك شده است.

فتوحي اضافه كرد:باتوجه به استقبال اصناف و باهدف برقراري عدالت در واگذاري ها  و نيز شفاف سازي در امور ،فرآيند واگذاري بصورت مزايده اي از طريق  سامانه تداركات الكترونيكي دولت انجام مي شود تا براي همه متقاضيان فرصت برابري در انتخاب فراهم گردد.

وي افزود:پس از واگذاري فاز اول ،فازهاي دوم و سوم مجتمع كارگاهي نيز نيز تفكيك و آماده واگذاري خواهد شد و تازماني كه با تعدد متقاضيان براي استقرار در هر قطعه صنعتي  مواجه باشيم ،واگذاري قطعات مورد نظر از طريق فرآيند مزايده و در غير اينصورت با معرفي نامه از سوي اتاق اصناف شهرستان انجام مي شود.

مدير عامل شركت شهرك هاي صنعتي فارس اضافه كرد:زمان برگزاري نخستين مزايده و نيز شرايط و نحوه شركت در آن  در هفته هاي آينده اعلام خواهد شد.

وي بابيان اينكه متقاضيان بايد در فرصت قانوني نسبت به ساخت و ساز اقدام كنند تصريح كرد:در صورت عدم ساخت و ساز قراردادآنها فسخ خواهدشد.

وي تاكيد كرد: شرایط استقرار صنوف در شهرک‌ مهیا است و تمامی مزایای واحدهای صنعتی و تخفیفات و تشویقات مرتبط با آن مشمول صنوف تولیدی نیز خواهد شد و آنها می توانند از خدمات حمایتی این شرکت نیز بهره مند شوند.

فتوحي همچنين از انعقاد20قرارداد با سرمايه گذاران در شهرك صنعتي خرامه خبردادوگفت:از اين تعداد تاكنون 2واحد با اشتغال 33نفر به بهره برداري رسيده و 2واحد نيز در آستانه بهره برداري است.

طراحی و اجرا: طراحی وب نیکو
Top