دانلود اپلیکیشن اندروید

امکان سوختگیری با قیمت آزاد و غیر سهمیه ای برای کارتهای سوخت شخصی


اطلاعیه شماره ۱۰

طرح مدیریت مصرف سوخت

امکان سوختگیری با قیمت آزاد و غیر سهمیه ای برای کارتهای سوخت شخصی

متن اطلاعیه صادر شده توسط روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآوده های نفتی ایران به قرار زیر است:
اطلاعیه شماره ۱۰

طرح مدیریت مصرف سوخت


روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآوده های نفتی ایران به اطلاع عموم هموطنان عزیز می رساند، در صورت اتمام سهمیه سوخت ماهانه و یا ذخیره شده در کارت های سوخت شخصی، امکان سوختگیری با قیمت آزاد و غیر سهمیه ای برای کارتهای سوخت شخصی وجود دارد. لذا استفاده از کارت های آزاد موجود در جایگاهها اختیاری بوده و هموطنان عزیز همچنان میتوانند برای نرخ آزاد نیز از کارت های شخصی خود استفاده نمایند.

 

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

طراحی و اجرا: طراحی وب نیکو
Top