دانلود اپلیکیشن اندروید

2500 میلیارد ریال از وام کشاورزان خسارت دیده استان فارس امهال شد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: بالغ بر 31 هزار پرونده تسهیلاتی مشمول بخشودگی به مبلغ 2500 میلیارد ریال در این استان تعیین تکلیف و مشمولین از این اعتبار برخوردار شده اند.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، محمد مهدی قاسمی تصریح کرد: پرونده های مذکور در هشت بانک کشاورزی، ملت، ملی، سپه، صادرات، رفاه، کارگران، تجارت و توسعه تعاون بررسی و از بخشودگی برخوردار شده اند.

 وی افزود: بر اساس بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه مصوبه هیات محترم وزیران؛ سود، کارمزد و جرائم تسهیلات کشاورزان خسارت‌دیده از حوادث غیر مترقبه در بازه زمانی یکم مهر ماه 1396 تا پایان شهریور 1398 بخشیده و اصل تسهیلات آنها به مدت سه سال تمدید می‌شود.

به گفته قاسمی؛ به منظور استمهال یک تا سه ساله بدهی بهره برداران بخش کشاورزی 3600 میلیارد ریال اعتبار در استان فارس تخصیص داده شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس یادآور شد: تا پیش از این مصوبه اقساط مرتبط با فعالیت های زراعی، باغی، دامی و شیلاتی مشمول بخشودگی و امهال قرار داشته که اخیرا بدهی مربوط به مکانیزاسیون کشاورزی نیز اضافه شده است.

طراحی و اجرا: طراحی وب نیکو
Top