دانلود اپلیکیشن اندروید

شناسایی زیستگاه های ملخ بر اساس سنجش از راه دور

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: علمی، فنی و مهندسی کردن کشاورزی سرلوحه کار این سازمان قرار دارد از این رو زیستگاه های ملخ بر اساس سنجش از راه دور شناسایی می شوند.

 محمد مهدی قاسمی تصریح کرد: سال گذشته 14 شهرستان جنوبی استان فارس درگیر حمله ملخ بود که با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و به کمک سنجش از راه دور (GIS)  و با استفاده از دستورالعمل های فائو موفق به شناسایی زیستگاه های ملخ در این شهرستان ها شدیم.

وی با بیان اینکه حمله ملخ، تهدیدی برای امنیت غذایی کشور است، تصریح کرد: در مبارزه با آفت مذکور راهکاریی را دنبال می کنیم که علاوه بر افزایش سرعت و دقت، میزان هزینه ها را کاهش دهد.

به گفته قاسمی؛ بر اساس دستورالعمل فائو، ده پارامتر در انتخاب مکان برای تخمریزی ملخ وجود دارد که از میان دما و رطوبت بالا  دو پارامتر کلیدی هستند، همچنین کنار آبراهه ها، رودخانه ها و جاده ها مسیرهای ترجیحی برای تردد ملخ است که در شناسایی زیستگاه ها این پارامترها مدنظر قرار گرفت.

این مقام مسئول افزود: این  زیستگاه ها به تفکیک هر شهرستان مشخص و راست آزمایی شد که نتایج قابل قبولی به دست آمد.

وی ابراز کرد: زیستگاه های شناسایی شده ملخ، در اولویت ردیابی قرار دارند و به این ترتیب در زمان خروج پوره ها از تخم، کانون کوبی شده که علاوه بر سرعت مبارزه، در کاهش هزینه ردیابی و تعداد دفعات سم پاشی تاثیر بسزایی دارد.

طراحی و اجرا: طراحی وب نیکو
Top