دانلود اپلیکیشن اندروید

رئیس جهاد کشاورزی فارس: ارزشمندترین دستاورد تعالی سازمانی دستیابی به مدل مدیریتی است

 

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس با بیان اینکه مهمترین و ارزشمندترین دستاورد اجرای مدل تعالی سازمانی، دستیابی به یک مدل مدیریتی در تفکر، نگرش و عمل به منظور پیگیری امور سازمان است، گفت: این سازمان تنها دستگاه دولتی ادامه دهنده مسیر تعالی است.

 

محمد مهدی قاسمی شنبه ۶ اردیبهشت در نشست "تیم رهبری سازمان جهاد کشاورزی استان فارس" به عنوان مهمترین تیم این سارمان بیان کرد: مدل تعالی به عنوان یک تسهیل کننده مدیریت، ابزار مدیریتی را در اختیار متخصصین مختلف امور کشاورزی قرار می‌دهد و "تفکر مبتنی بر مدل" از دستاوردهای اساسی آن است.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی جهادکشاورزی فارس، قاسمی با اشاره به اینکه جلب رضایت ذی نفعان از نکات کلیدی مدل تعالی است، اضافه کرد: در این راستا باید تعامل و روش‌های ارتباطی خود را با کشاورزان بهبود ببخشیم از این رو تشکیل "باشگاه کشاورزان پیشرو" در دستور کار قرار دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس با اشاره به استقرار و پیاده سازی  مدل EFQM از سال ۹۶ در این سازمان، بیان کرد: تاکنون این سازمان موفق به دریافت جایزه تعالی دو ستاره، سه ستاره و چهارستاره در سطح تقدیرنامه شده و هدف گذاری سال جدید در مسیر تعالی دستیابی به " تندیس بلورین" است.

قاسمی گریزی نیز به تسری مدل تعالی در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌ها نیز زد و گفت: کتابچه استراتژی نیز به تفکیک هر شهرستان تدوین شده است.

او بیان کرد: تیم رهبری از تیم‌های مرتبط به مدل تعالی به‌شمار می‌رود که با هدف توسعه و توانمند سازی مهارت‌های مدیریتی مدیران سازمان در مسیر تعالی و نهادینه کردن چرخه  بهبود مستمر در عملکرد سطوح مختلف سازمان ایجاد شده است.

طراحی و اجرا: طراحی وب نیکو
Top