دانلود اپلیکیشن اندروید

فعالیت انتخاباتی کارمندان در ساعات اداری ممنوع است

قاسم پور معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی استانداری فارس با بیان اینکه طبق بخشنامه هیئت مرکزی بازرسی انتخابات کشور، تخلفات محرز شده را به فرمانداران، هیئت نظارت و ستاد پیشگیری از وقوع جرم و تخلفات انتخاباتی استان فارس ارسال کرده‌ایم، افزود: تخلفات گزارش‌شده مربوط به تبلیغات خارج از مهلت قانونی است، چراکه تبلیغات ٨ روز پیش از فرآیند اخذ رأی آغاز و ٢٤ ساعت پیش از اخذ رأی به اتمام می‌رسد.

قاسم پور معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی استانداری فارس با بیان اینکه طبق بخشنامه هیئت مرکزی بازرسی انتخابات کشور، تخلفات محرز شده را به فرمانداران، هیئت نظارت و ستاد پیشگیری از وقوع جرم و تخلفات انتخاباتی استان فارس ارسال کرده‌ایم، افزود: تخلفات گزارش‌شده مربوط به تبلیغات خارج از مهلت قانونی است، چراکه تبلیغات ٨ روز پیش از فرآیند اخذ رأی آغاز و ٢٤ ساعت پیش از اخذ رأی به اتمام می‌رسد.

این مقام مسئول تصریح کرد: حضور داوطلبان در محافل و مجالس مختلف که صراحتاً توقع همکاری از مردم‌دارند، چه برای کاندیداهای احتمالی و چه نمایندگان فعلی تخلف محسوب می‌شود.

قاسم پور اضافه کرد: به مدیران دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها و نهادهای عمومی اعلام کرده‌ایم که حق استفاده از اموال دولتی و بیت‌المال له و علیه کاندیداها ندارند و همچنین فعالیت کارمندان در ساعات اداری در راستای انتخابات ممنوع است.

وی همچنین با تأکید بر اینکه هیچ‌یک از مجموعه‌ها حق ندارند فراتر از قانون درروند برگزاری انتخابات ورود پیدا کنند، گفت: افرادی که تریبون و جایگاه در اختیار دارند مانند بخشداران، مدیران، شهرداران، نیروی انتظامی، ائمه جماعات و نیروهای مسلح حق ورود به عرصه انتخابات فراتر از قانون ندارند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس با بیان اینکه هیئت بازرسی، نخستین هیئتی بود که در راستای برگزاری انتخابات در کشور تشکیل شد، گفت: جلساتی در سطح استان پس از ابلاغ تشکیل هیئت بازرسی انتخابات برگزار شد.

قاسم پور عنوان کرد: ٢٩ هیئت بازرسی برای ٢٩ شهرستان فارس تشکیل‌شده و در ٧ شهرستان جدید نیز به‌زودی احکام اعضای معرفی‌شده برای تشکیل این هیئت صادر خواهد شد.

وی ادامه داد: به هیئت‌های بازرسی شهرستان‌ها نی  تأکید شده که با رعایت قانون و حفظ بی‌طرفی کامل وظایف خود را به نحو احسن انجام و با هیئت اجرایی و نظارت تعامل داشته باشند.

قاسم پور تأکید کرد: اگر اعضای هیئت‌های بازرسی بی‌طرفی را رعایت نکنند، حذف خواهند شد و در صورت بروز این موضوع، باید هم از هیئت بازرسی و هم از مسئولیت دولتی استعفا دهند.

طراحی و اجرا: طراحی وب نیکو
Top