دانلود اپلیکیشن اندروید

طلاعیه شماره ۹ ستاد انتخابات کشور


در اجرای ماده 17 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری اسامی و مشخصات نامزد های انتخابات اولین میان دوره پنجمین مجلس خبرگان رهبری که طبق نظریه فقهای شورای نگهبان واجد شرایط قانونی شناخته شده اند به شرح ذیل اعلام می گردد:
حوزه انتخابیه فارس :
لطف اله دژکام فرزند هادی

طراحی و اجرا: طراحی وب نیکو
Top