دانلود اپلیکیشن اندروید

کشف ۲۵ تن شکر خارج از شبکه در شهرستان ممسنی

مدیر کل تعزیرات حکومتی فارس از جریمه میلیاردی متهم پرونده عرضه خارج از شبکه شکر خبر داد.

 به گزارش روابط عمومی ، مدیر کل تعزیرات حکومتی فارس گفت : با دریافت اطلاعات و اخباری مبنی بر عرضه خارج از شبکه شکر در شهرستان ممسنی ، گشت مشترک تعزیرات حکومتی فارس وارد عمل شد.

وی ادامه داد : با شناسایی یک انبار در این رابطه و بازرسی از آن ، بیش از 25 تن شکر کشف شد که با توجه به شواهد و مدارکی که دال بر عرضه خارج از شبکه بود ، انبار مذکور پلمپ و پرونده ای در این رابطه تشکیل شد.

مبشری اضافه کرد : طی تحقیقات انجام شده در شعبه و بازجویی از متهم پرونده مشخص شد که این فرد با سوء استفاده از حواله هایی که به بهانه مصرف در تولید مواد غذایی دریافت می کرده اقدام به فروش غیرقانونی و بالاتر از نرخ مصوب شکر می کرده است.

عضو ستاد تنظیم بازار استان با اشاره به محرز شدن تخلف متهم افزود : نهایتا شعبه رسیدگی کننده حکم به جریمه یک میلیارد ریالی متهم و توزیع شکر در شبکه رسمی صادر کرد و شکرهای مکشوفه با نظارت بازرسین در اختیار زنبورداران شهرستان رستم قرار گرفت .

طراحی و اجرا: طراحی وب نیکو
Top