دانلود اپلیکیشن اندروید

استاندار فارس: در برخورد با افزایش برداشت منابع آبی کسب در آمد مورد توجه نباشد

دکتر عنایت الله رحیمی در جلسه شورای حفاظت منابع آب استان با ابراز خرسندی از رها سازی آب در دریاچه بختگان و همکاری موثر نهادهای دولتی و مردم در این زمینه گفت: اجرای این برنامه باید مستمر باشد و تشکل های مردمی نیز در این زمینه باید فعال شود.

  • عنایت الله رحیمی استاندارفارس

دکتر عنایت الله رحیمی در جلسه شورای حفاظت منابع آب استان با ابراز خرسندی از رها سازی آب در دریاچه بختگان و همکاری موثر نهادهای دولتی و مردم در این زمینه گفت: اجرای این برنامه باید مستمر باشد و تشکل های مردمی نیز در این زمینه باید فعال شود. استاندار فارس گفت : لایه روبی رودخانه کر را از دیگر اقدامات موثر در این خصوص دانست و افزود: اولویت بندی برنامه ها، کنترل مصرف مورد و باز تولید مورد توجه باشد و کنترل مصرف معطوف به فشار بر مردم نشود و فشار باید بر مدیریت باشد. نماینده عالی دولت در استان فارس خاطر نشان کرد: اجرای برنامه های بلند مدت در قالب برنامه های یک ساله و به نسبت قدرت اعتباری تدوین شود و برنامه نقص دار بهتر از بی برنامگی است. وی با بیان اینکه بجای اهرم های تنبیهی باید دنبال اهرم تشویقی باشیم تاکید کرد: در برخورد با افزایش برداشت منابع آبی کسب در آمد مورد توجه نباشد زیرا با کسب در آمد کسری آب جبران نمی شود واین تخلف باید منجر به محرومیت برداشت شود. رئیس شورای حفاظت منابع آب استان گفت: در مبحث آب شرب امنیت و محافظت از منابع آب شرب در دستور کار باشد و در جلوگیری از هدر و ترمیم و بهسازی برنامه ریزی شود. رحیمی با بیان اینکه عملکرد فارس در پر کردن چاه های غیر مجاز قابل دفاع است افزود: در کشت برنج باید بدنبال اشتغال و ترویج و تغیر الگوی کشت باشیم زیرا کشاورزان با حرف قانع نمی شوند با اقدام قانع می شوند. گفتنی است این جلسه با بحث و بررسی مباحث تخصصی آب پایان یافت.

طراحی و اجرا: طراحی وب نیکو
Top