دانلود اپلیکیشن اندروید

دوبرابر شدن حجم ذخیره سدهای استان فارس

مدیرعامل آب منطقه‌ای استان فارس گفت: پس ازبارندگی‌های اخیر دربیشتر شهرستان‌های استان فارس، مجموع آب قابل استفاده از ۹ سد استان به یک میلیارد و۲۱۱ میلیون و ۳۱۶ هزارمترمکعب رسیده است.

 

حمید رضا دهقانی گفت: با توجه به این بارندگی‌ها میزان ذخیره آب در ۹ سد استان دوبرابر شده است.

وی گفت: حجم آب قابل استفاده پشت سدهای استان فارس درمدت مشابه پارسال ۶۱۰ میلیون و۲۱۰ هزارمترمکعب بوده است.

مدیر عامل آب منطقه‌ای استان فارس افزود: از این میزان سد سلمان فارسی ۷۳۶ میلیون و ۳۷۲ هزارمترمکعب، سد دورودزن ۲۸۷ میلیون و ۱۳۴ هزارمتر مکعب، سد ملاصدرا ۷۰ میلیون و ۳۰۰ هزارمتر مکعب، سد رودبال ۶۳ میلیون و۶۴۰ هزار میلیون متر مکعب، سد تنگاب ۳ میلیون و ۶۳۴ هزارمتر مکعب، سد ایزدخواست ۲ میلیون و۱۷۰ هزارمتر مکعب، سد چشمه عاشق ۲۲ میلیون و ۹۰۰ هزار متر مکعب و سد خسویه ۶ میلیون و ۱۷۰ هزار متر مکعب آب قابل استفاده دارد.

حجم ذخیره سد سیوند منفی است

مدیر عامل آب منطقه‌ای استان فارس با بیان اینکه حجم آب سد سیوند منفی است گفت: با توجه به بارندگی کم این منطقه ۹میلیون مترمکعب باید به این سد آب اضافه شود که این سد به سطح مرده برسد.

با رعایت الگوهای مصرف آب امسال کم آبی نخواهیم داشت

مدیر عامل آب منطقه‌ای استان فارس گفت: اگر مردم الگوهای مصرف آب را رعایت کنند امسال با کم آبی برای مصرف شرب روبه رو نخواهیم بود.

دهقانی درمورد تأمین آب شرب شهرهای استان فارس گفت: آب شرب مردم لارستان ازسد سلمان فارسی، آب شرب مردم داراب از سد رودبال وآب شرب شهرهای شیراز و مرودشت نیز از سد دورودزن تأمین می‌شوند.

وی افزود: آب شرب دیگر شهرهای استان فارس نیزاز سفره‌های زیر زمینی تأمین می‌شود.

طراحی و اجرا: طراحی وب نیکو
Top