دانلود اپلیکیشن اندروید

صرفه جویی 4.87 مگاوات انرژی دربخش خانگی درتابستان سال جاری توسط همیاران برق

  مدیردفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق استان فارس از صرفه جویی 4.87 مگاوات انرژی دربخش خانگی درتابستان سال جاری توسط همیاران برق خبر داد. 

فرشیدرستمی اظهار داشت: شرکت توزیع نیروی برق استان فارس برای چهارمین سال متوالی مجری طرح موفق همیاران برق در21 مدیریت برق تابعه خود بود که خوشبختانه امسال نیز موفق شدیم با اجرای این طرح حدود 5 مگاوات در بخش خانگی صرفه جویی در مصرف انرژی برق صورت گیرد. وی ادامه داد: این طرح از سال تحصیلی 95-94 برای دانش آموزان و معلمان آموزش و اجرا گردیده و کارشناسان این شرکت با مراجعه به مدارس و آموزش موارد بهینه سازی مصرف، از دانش آموزان علاقه مند به عنوان  همیار برق ثبت نام به عمل می آورند. مدیر دفترمدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق استان فارس عنوان نمود :جهت دانش آموزان موفق در این طرح هدایایی در نظر گرفته شده که در مراسم ویژه ای به آنان اهدا خواهد گردید. وی افزود: معلمان و مدیران فعال که دارای بیشترین همیار برق موفق بوده اند نیز مشمول هدایایی از جمله هدیه نقدی گردیده اند. رستمی اظهار داشت: طرح همیاران برق درسال تحصیلی 98-97 نیز با پوشش مدارس بیشتر اجرایی گردید و با پایش و مقایسه میزان کاهش مصرف اوج بار اشتراک منازل دانش آموزان تعداد 4197 نفر به عنوان همیار موفق برق در سال تحصیلی 98-97 برگزیده شده اند.

 

طراحی و اجرا: طراحی وب نیکو
Top