دانلود اپلیکیشن اندروید

توصیه های متخصص فیزیولوژی ورزشی قلب عروق و تنفس برای انجام تمرین های ورزشی به صورت انفرادی


یک متخصص فیزیولوژی ورزشی قلب عروق و تنفس با اشاره به اهمیت انجام تمرین های ورزشی به صورت انفرادی در شرایط کنونی، توصیه هایی در این زمینه ارائه کرد.

 

· مطالعات ثابت کرده است که ورزش های منظم باعث افزایش مقاومت کلی بدن، بیوسنتز میتوکندری، توسعه قلبی عروقی، سنتز بیشتر گلبول های سفید و همچنین سازگاری ناشی از تمرین های ورزشی موجب توسعه سیستم دفاعی بدن انسان می شود.

· در مقطع کنونی و برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، لازم است ورزش های گروهی و همچنین انجام تمرین های ورزشی در اماکن شلوغ و باشگاه ها را متوقف کرده و به جای آن ورزش های انفرادی توصیه می شود.

· ورزش های انفرادی تمرین هایی هستند که فرد به صورت کار با وزنه و یا دویدن بر روی تردمیل در منزل و همچنین دویدن های نرم و آهسته در طبیعت و یا پارک ها به صورت انفرادی انجام می دهد. در این شرایط حفظ ایمنی از قبیل ضدعفونی کردن وسایل ورزشی، به صورت منظم و همراه با شستن دست ها و در محیط های آزاد و خلوت توصیه می شود.

· افرادی که به طور منظم تمرین های ورزشی را انجام می دادند، در صورت ورزش نکردن و قطع تمرین ورزشی دچار آترونی عضلانی و عوارض ناشی از بی تمرینی می شوند؛ برای پیشگیری از این مساله، کار با وزنه و یا انجام تمرین های کششی و روش های دیگری از قبیل کار با کش و وزن بدن (TRX) به صورت کنترلی، دویدن با شیب های متفاوت بر روی تردمیل، انجام شنای سوئدی بر روی سطح صاف با دست ها و تمرین های هوازی کنترلی در منزل به صورت ۳ تا ۵ جلسه در هفته و هر وهله تمرین حدود ۳۰ دقیقه بسیار مفید بوده و می توانیم این ورزش ها را جایگزین کرده و انجام بدهیم.

· ورزش های ایزومتریک و حرکات کششی مفاصل بدن را نی می توانیم در منزل و یا محیط کار به صورت روزانه حدود ۱۰ تا ۱۵ دقیقه بدون هیچ وسیله ورزشی انجام دهیم.

· در صورت استفاده از وزنه، هالتر و سایر تجهیزات ورزشی توصیه می شود که قبل از استفاده، وسایل را با الکل ۶۰ درصد و سایر مواد ضد عفونی کننده توصیه شده ضد عفونی کنیم.

·  تمرین های ورزشی هوازی با شدت کم و با کمترین تجهیزات ورزشی را می توانیم در حال حاضر جایگزین باشگاه های عمومی در مقطع کنونی کنیم.

دکتر «محسن داودی» متخصص فیزیولوژی ورزشی قلب عروق و تنفس دانشگاه علوم پزشکی شیراز

طراحی و اجرا: طراحی وب نیکو
Top