دانلود اپلیکیشن اندروید

برگزاری آزمون های الکترونیکی برای 900 نفر به صورت همزمان در مراکز دانشگاه پیام نور فارس

رئیس دانشگاه پیام نور استان فارس با بیان اینکه حرکت دانشگاه پیام نور حذف آزمون های کاغذی است، اظهارداشت: با توسعه زیرساخت های لازم، درحال حاضر امکان برگزاری آزمون های الکترونیکی برای 900نفر به صورت همزمان در مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور فارس فراهم شده است.

رئیس دانشگاه پیام نور استان فارس با بیان اینکه حرکت دانشگاه پیام نور حذف آزمون های کاغذی است، اظهارداشت: با توسعه زیرساخت های لازم، درحال حاضر امکان برگزاری آزمون های الکترونیکی برای 900 نفر به صورت همزمان در مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور فارس فراهم شده است.

دکتر محمد حسن صیف در نشست ستاد امتحانات دانشگاه پیام نور استان فارس افزود: امتحانات دانشگاه پیام نور به صورت هماهنگ و به صورت استاندارد برگزار می شود که این امر یکی از شاخص های مهم دانشگاه پیام نور است.

وی بر برگزاری آزمون های پایان نیمسال دانشجویان این دانشگاه با بهترین نحو ممکن و در امنیت کامل و درعین حال در فضای توام با آرامش تاکید کرد.

وی زمان برگزاری آزمون های پایان ترم نیمسال اول دانشجویان را از اول دی ماه تا 24 دی ماه ذکر کرد و یادآور شد: دانشجویان برای دریافت کارت ورود به جلسه از تاریخ 23 آذر ماه می توانند به سامانه گلستان مراجعه و نسبت به اخذ گزارش 428 اقدام نمایند.

رئیس دانشگاه پیام نور استان فارس همچنین یادآور شد: مراکز قرنطینه امتحانات در 22 مرکز وواحد این دانشگاه فعالیت دارد.

طراحی و اجرا: طراحی وب نیکو
Top