دانلود اپلیکیشن اندروید

اعتبار ١.٥ میلیاردی حوزه پژوهش در فارس

رئیس سازمان برنامه و بودجه فارس گفت اعتبارات پژوهشی استان فارس تنها یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است.

 حسن نوروزی سه شنبه در شورای پژوهشی استان فارسخاطرنشان کرد: فعالیت‌های پژوهشی استان در قالب کارگروه آموزش پژوهش و فناوری در استان فارس در حال پیگیری است.

وی افزود: یکی از رسالت‌هایی که این کارگروه برعهده دارد شناخت اولویت‌های پژوهشی در کنار حمایت از طرح‌های کاربردی دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی است.

او افزود: طرح‌های پژوهشی اولویت دار در استان فارس طی سه هفته به سازمان مدیریت و برنامه ارائه خواهند شد و پس از آن روند بررسی این طرح نامه‌ها صورت می‌پذیرد

طراحی و اجرا: طراحی وب نیکو
Top