دانلود اپلیکیشن اندروید

ارسال کمک های مدیریت بهزیستی شیراز به سیل زدگان سیستان و بلوچستان

هادی ابراهیمی» با اشاره به کمک مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز به سیل زدگان سیستان و بلوچستان گفت: ۲ مرحله بار به ارزش ۲۰۰ میلیون ریال، توسط موسسات خیریه تابعه مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز به سیستان و بلوچستان ارسال شد.

مدیر بهزیستی شهرستان شیراز ادامه داد: در مرحله اول جمع آوری این و ارسال این کمک ها، آب معدنی و در مرحله دوم، شوینده و لوازم بهداشتی، تهیه شد.

وی از ارسال مرحله سوم بار برای سیل زدگان سیستان و بلوچستان خبر داد و عنوان کرد: از طریق موسسات خیریه تابعه مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز و مراکز خدمات بهزیستی تابعه شهرستان شیراز در سطح شهر، برای مرحله سوم ارسال کمک به سیل زدگان در حال تجمیع و بارگیری هستیم.

ابراهیمی افزود: در مرحله سوم جمع آوری کمک ها،  لوازم بهداشتی، پتو و مواد شوینده، در حال جمع آوری است تا پس از انتقال تمامی کمک های جمع آوری شده به مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز واقع در «کوی زهرا» به سیستان و بلوچستان، ارسال شود.

گفتنی است، خیران و نیک اندیشان شهرستان شیراز، می توانند کمک های نقدی و غیر نقدی خود  در این زمینه را به موسسات خیریه تابعه مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز و مراکز خدمات بهزیستی، تحویل دهند.

طراحی و اجرا: طراحی وب نیکو
Top