دانلود اپلیکیشن اندروید

مرکز خیریه نگهداری کودکان بی‌سرپرست و کودکان فاقد سرپرست موثر با عنوان شهرراز افتتاح شد

فرماندار شهرستان شیراز در مراسم افتتاح مرکز خیریه نگهداری کودکان بی سرپرست، این اقدام را کاری ارزشمند در حوزه اجتماعی دانست و گفت: هنوز شمار زیادی از انسان‌های ارزشمند در جامعه هستند که با ایجاد مراکز خیریه خدمات مناسبی را به جامعه ارائه می‌دهند.
 
 
 
محمدرضا امیری با یادآوری اینکه سازمان بهزیستی از مهمترین نهادهای بخش اجتماعی کشور است، اورژانس اجتماعی را یکی از اقدامات ارزشمند این بخش برشمرد و گفت: اورژانس اجتماعی به یک فرهنگ بدل شده و امروز هر کس با دیدن کودک خیابانی یا یک آسیب دیده اجتماعی، می‌داند که باید با این مرکز تماس بگیرد.
 
او یکی از افتخارات این دولت در حوزه آسیب‌های اجتماعی را تفکیک و تقسیم وظایف اجتماعی بین دستگاه های دولتی دانست که بهزیستی سهم عمده ای در انجام وظایف دارد.
 
هادی ابراهیمی مدیر بهزیستی شیراز، نیز با اشاره به فعالیت 260 موسسه اجتماعی در این شهرستان، گفت: اولین رسالت سازمان بهزیستی توجه به مسائل اجتماعی است. 
 
وی گفت: 10 مرکز نگهداری از کودکان فاقد سرپرست شبه خانواده در شیراز فعال است، بالغ بر 230 کودک در مقاطع سنی مختلف با بهترین شرایط و استانداردهای به روز نگهداری می‌شود و این بار عظیمی را از روی دوش جامعه برداشته است. 
 
مدیر بهزیستی شهرستان شیراز با اشاره به مرکز خیریه تازه افتتاح شده، گفت: این مرکز خیریه در 400 متر مربع با هزینه‌ای بالغ بر 500 میلیون تومان ایجاد شده است و 15 کودک بدسرپرست و بی سرپرست با نیازهای ویژه را بطور شبانه روزی نگهداری می‌کند.
طراحی و اجرا: طراحی وب نیکو
Top