دانلود اپلیکیشن اندروید

استاندار فارس در جلسه شورای برنامه ریزی استان: جهش تولید به وسیله بخش خصوصی رقم می خورد

 

استاندار فارس گفت: جهش تولید با مشارکت بخش خصوصی رقم خواهد خورد و دولت در این زمینه نقش تسهیل وحمایت کننده دارد.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری فارس، دکتر عنایت الله رحیمی در جلسه شورای برنامه ریزی استان با بیان این که در مسیر جهش تولید تامین زیرساخت هایی همچون آب، برق، گاز، ارتباطات، راه و سلامت بر عهده دولت قرار دارد، اظهارداشت: در این چارچوب پروژه های تعریف گرددکه بوسیله دستگاههای اجرایی عملیاتی  می شود.
نماینده عالی دولت در استان فارس با اشاره به این که تامین سرمایه برای ایجاد زیرساخت ها از منابع مختلف و با روش های متنوعی همچون فاینانس از منابع داخلی و خارجی و مشارکت صورت می گیرد، ادامه داد: از جمله وظایف دولت در این زمینه سیاستگذاری های مالی و پولی مانند سود وام ها، بیمه ها، معافیت های مالیاتی، تسهیلات مختلف و مشوق های صادراتی است که می تواند موجب جهش تولید شود.
وی بانک ها را یکی از ارکان اصلی در زمینه جهش تولید به ویژه در ایران برشمرد و گفت: بانک ها باید تسهیل کننده باشند و با کاهش محدودیت ها، رویکرد خود را از واسطه گری و بخش خدمات که سودهای بالایی را به آن ها می رساند به سوی بخش تولیدی سوق دهند.
استاندار فارس تصریح کرد: با اشاره به این که نگاه دقیق و ظریف رهبری برای تبدیل تهدید تحریم به فرصت جهش تولید باید مورد توجه  جدی ومستمرمدیران استان قرار داشته باشد، افزود: هر تهدیدی درون خود یک فرصت دارد و از این فرصت باید برای جهش تولیدودرنتیجه گسترش اشتغال پایدار و افزایش تولید ثروت و رفاه مردم استفاده کنیم.
استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که چالش امروز کشور عبور از بیماری کرونا است و در این زمینه باید از همه ظرفیت های موجود استفاده کنیم، اظهارداشت: حفاظت از سلامتی و جان مردم اولویت همه دستگاه های اجرایی باشد و به منظور مقابله با شیوع ویروس کرونا باید همه توان خود را در اختیار دستگاه های مسئول و بخش بهداشت و درمان کشور قرار دهند.
دکتر رحیمی با تاکید بر این که کارگروه ها و گروه های کاری زیرمجموعه شورای برنامه ریزی استان، معتمدین شورا هستند، خواستار توجه جدی آنان به تهیه طرح های کارشناسی در حوزه های مختلف شد.
نماینده عالی دولت در استان فارس با اشاره به این که جذب اعتبارات باید در دستور کار همه دستگاه های اجرایی باشد، تصریح کرد: با توجه به ظرفیت های بودجه سال 99 باید از اعتبارات متمرکزو اعتبارات داخلی شرکت های دولتی حداکثر استفاده صورت گیرد.
وی به اهمیت پرداخت پاداش بازنشستگی کارکنان دستگاه های اجرایی اشاره کرد و گفت: پاداش بازنشستگی باید از فروش اموال منقول و غیرمنقول دستگاه ها پرداخت شود.

طراحی و اجرا: طراحی وب نیکو
Top